SẢN PHẨM

GIẢI PHÁP

Giải pháp Solidworks

Academia

Cung cấp các công cụ học tập sáng tạo để thiết kế và phát triển sản phẩm dễ dạy, dễ học và thú vị khi sử dụng.

Entrepreneurs and Startups

Chương trình SOLIDWORKS dành cho doanh nhân cung cấp các tài nguyên phần mềm, đào tạo và đồng tiếp thị miễn phí để giúp bạn thành công.

Enterprise

SOLIDWORKS cung cấp một loạt các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp với các quy tắc, nhóm và quy trình khác nhau.

Phần mềm thiết kế cơ khí Solidworks